Monitoring vegetatie 2015

6 jaar geleden zijn  er een aantal percelen ten westen van de Rupelmondse kreek, het ‘s  Gravenbroek genaamd, ruw bewerkt door ploegen, eggen, enz. .Dit gebeurde met de bedoeling om het spontaan te laten verbossen. We wensen dit proces op te volgen en de huidige toestand te beschrijven. Het INBO heeft een nota opgesteld dat beschrijft hoe we dit best doen. Deze nota kan u hier downloaden : Methodiek perceelsopnames GOG KBR

Hieronder ziet u een kaartje met de aanduiding en de nummering van de te monitoren percelen. Klik op het kaartje voor een grotere versie. Opgelet het kaartje is 2MB groot dus het zal even duren vooraleer het gedownload is en getoond wordt.