Linken

Determinatie

Algemeen

 • Soortenbank.nl
  Deze site bevat informatie over duizenden verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen die in Nederland voorkomen. De plantdeterminatie is gebaseerd op de Heukels. Het is een initiatief van ETI BioInformatics en samenwerkende biodiversiteitinstellingen in Nederland en vormt een bijdrage aan de ontsluiting van gegevens via NLBIF, de nationale GBIF node.
 • Determineer.be
  Determineer.be tracht zoveel mogelijk kwalitatieve en diverse determinatiesleutels en zoekkaarten te centraliseren in een overzichtelijke website. Bezoekers kunnen zelf inhoud toevoegen en reeds aangeboden inhoud quoteren zodat uiteindelijk enkel de beste werken te raadplegen zijn. Alle tabellen, kaarten en sleutels blijven eigendom van hun auteurs.
 • Natuur Nieuwegein
  Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of zwam is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park? Met behulp van deze flora komt u er waarschijnlijk snel achter.
  Bij een bloem zoekt u eerst op de kleur van een bloem of groen of een grastype. Dan krijgt u een overzicht van Nieuwegeinse planten met het door u gekozen kenmerk. Daarmee kunt u vergelijken tot u uw plant hebt gevonden. Bij een zwam klikt u op de vormgroep en bladert vervolgens binnen die groep tot u uw zwam gevonden hebt.

Bomen

 • Bomen determineren
  Je leert op deze website alles over naald- en loofbomen, bladeren, naalden, vruchten, bloeiwijzen, bladranden, nervatuur en bladvormen. Je maakt kennis met de verschillende toepassingen en geneeskundige waarden van tientallen bomen.
  Deze site is de allereerste digitale determinatietabel waarmee je inheemse bomen kan determineren! Vroeger moest men dit namelijk in dikke boeken of ingewikkelde determinatietabellen doen. Dankzij deze webstek kan je dit nu op een visuele manier doen.
  Aangezien dit een verplicht item is in de lagere en middelbare school, is deze site speciaal toegespitst op jongeren.
 • Bomengids.nl
  Deze site is een bomengids voor Nederland, maar opgezet vanaf de Weezenhof en omgeving te Nijmegen. Het doel is om op een zo makkelijk mogelijke wijze de meest voorkomende boom-soorten te herkennen, via foto’s en beschrijvingen.
  Mijn streven is om via deze site 95% van alle boom-soorten in het wild (maar niet specifiek altijd in tuinen/buurten) te kunnen herkennen, in ieder geval tot aan de familie.

Forum’s

 • Natuur.forum Vlaanderen
  Forum voor Natuurpunt en Waarnemingen.be, beheerd door Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen – onderdeel Determinatie Planten
 • Pieter’s plantdeterminatie (grappig)
  Sleutel voor het determineren van WILDE planten, dus NIET de planten uit de tuin, maar enkel de wilde planten in het bos en in het veld. Er wordt gebruik gemaakt van de sleutel, zoals die ook op de Heukels Interactieve Flora van Nederland CDROM staat (©1999 ETI Alle rechten voorbehouden).Het gaat dus enkel om planten en bomen uit Nederland. En de tweede beperking is: vul alles in want anders levert de sleutel teveel kandidaten en wordt een antwoord geven erg lastig.
  Je moet dus een hele hoop gegevens opgeven en dan stuur je die door naar de maker van de site en hij gaat voor jou in de Heukels interactieve flora opzoeken over welke plant het gaat.

Databanken

 • Inbo flora databank
  Florabank is de databank met verspreidingsgegevens en soortspecifieke kenmerken over de flora van Vlaanderen. Ze omvat gegevens van vaatplanten, mossen, lichenen en kranswieren. Het doel van Florabank is de verspreidingsgegevens die verzameld worden door vrijwillige en professionele botanici te centraliseren en ze ter beschikking te stellen in functie van natuurbeheer, beleid en onderzoek.
 • Belgische soortenlijst
  Het doel van soortenlijst.be is om de online referentie te worden inzake naamgeving en voorkomen van soorten in België. We wensen dit samen te brengen in één eenvoudig te consulteren website die de informatie centraliseert en standaardiseert.
 • Nederlandse soorten register
  Het Nederlands Soortenregister zet de standaard voor naamgeving en voorkomen van Nederlandse soorten. De informatie over de Nederlandse biodiversiteit is sterk versnipperd over talloze publicaties. Via http://www.nederlandsesoorten.nl wordt deze informatie centraal en gestandaardiseerd toegankelijk.
 • Veldbloemen.be
  Op deze site beschrijven zij vele van de in onze streken, meest voorkomende veldbloemen en weidebloemen.
 • Natuurlexicon.be
  Informatie over de Natuur in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de ecologische relaties tussen de soorten.
 • Plantaardigheden.nl
  Actuele toepassingen van planten, maar ook artikels, geschiedenis, folklore, recepten, magie, …
 • Plantago.nl
  Plantago houdt zich bezig met alles wat met plantennamen te maken heeft. Zij beschikken over grote databases met zowel Latijnse als Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse plantennamen. Ook vele auteursnamen zijn ingevoerd, alsmede de herkomst van de planten en de namen. De database met plantennamen is samengesteld aan de hand van vele tientallen boeken en internetsites. Aangezien de inzichten in de naamgeving regelmatig veranderen, worden de databases regelmatig uitgebreidt en aangepast.
 • Plancol
  De Vereniging voor Botanische Tuinen en Arboreta (V.B.T.A. vzw) nam het initiatief om unieke plantenverzamelingen digitaal te ontsluiten.
  Op deze site kan je op basis van de wetenschappelijke naam zoeken of zij te vinden zijn in de arboreta van België (ook hof ter saksen!). Ook hier kan je goede foto’s komen opzoeken.
 • Belgische biodiversiteitsplatform
  Deze site beschikt over verschillende databanken. Je kan in het Belgian Data Portal de biodiversiteit opvragen van een geselecteerd gebied op een belgische landkaart. Ook kan je hier invasieve soorten opzoeken.
 • Alien plants of Belgium
  This website deals with all alien vascular plants ever recorded in Belgium (with emphasis on those recorded since 1950). It is important to stress that species included range from ephemeral aliens that were only recorded once to widely naturalised and noxious environmental or agricultural weeds
 • Zadensite
  WELCOME to my webpages about seeds – collecting seeds, storing seeds, sowing seeds, germinating seeds and exchanging seeds, with pictures of seeds, seedpods and seedlings (and a bit of botany!)

Werkgroepen

 • Plantenwerkgroep.be
  Zij willen aan alle plantenwerkgroepen in Vlaanderen een forum aanbieden om hun activiteiten en onderzoeksprojecten kenbaar te maken.