Musa

“MUSA” is de digitale nieuwsbrief van onze Nationale Plantentuin.

Het bevat korte artikels, is vlot leesbaar, bevat veel nieuws en actualiteit.Wilt u Musa ook ontvangen, stuur dan een lege e-mail naar musa1-request@br.fgov.be en schrijf het woord subscribe in je mailbericht. Gelieve geen signatuur noch andere tekst toe te voegen.